Sök
  • Mårten Westlund

Vad händer med turismen nu då?


Samtalsämnet som dominerar alla samtal just nu, Coronaviruset, förväntas få en


monumental påverkan på besöksnäringen. Det är alla överens om, men om vi bortser från


det akuta läget just nu och funderar på vad som kommer ske på lite sikt så finns det ett


antal frågor att fundera kring för oss som på olika sätt arbetar med besöksnäringen.

Vad händer med de internationella besökarna och hur agerar svenskarna i planeringen av sina kommande ledigheter under året? Vi kan naturligtvis inte veta säkert men vi kan sia om vad som kommer ske.

Den internationella turismen kommer högst sannolikt påverkas mycket starkt.

Känslan av osäkerhet får oss som människor att välja den plats där vi känner oss mest trygga, och då stannar vi hemma. Det har vi sett under epidemins första skede. De som kan väljer att arbeta hemifrån, för där känner man sig mer trygg. Vi kan förvänta oss samma utveckling vad gäller valet av resor. Länder, regioner och företag kommer också att öka sin kontroll och arbete för att motverka spridning och framtida liknande scenarion. Det kan i sin tur leda till en upplevelse bland många att det är omständigt att resa.

Känslan av osäkerhet hänger kvar länge

Även om förutsättningarna förändras inom kort kommer känslan av osäkerhet hänga kvar länge och påverka det internationella resandet långt efter att epidemin är över. Summa summarum kan vi vara helt säkra på att andelen internationella turister kommer sjunka rejält i Sverige. Framförallt vad gäller långväga turister. Norrmän och tyskar kommer sannolikt fortsätta komma då våra länder upplevs vara väldigt lika. Att stanna i Tyskland eller resa till Sverige är ingen större skillnad i riskupplevelse. Sverige kan också tänkas drabbas mindre hårt än många andra länder. Sverige är ett land som upplevs som ordnat, hälsosamt och glest befolkat. Det kommer vara till vår fördel. I den mån människor ändå reser kommer de sannolikt välja platser som upplevs tryggare än andra, där går tätt befolkade städer och länder som upplevs lite kaotiska bort. Men framförhållningen som redan idag är kort kommer bli ännu kortare och kravet på flexibla avtal kommer öka.

Den inhemska turismen väntas öka

Den inhemska turismen har samma drivkrafter som den internationella, det kan tänkas leda till att svenskarna kraftigt minskar sitt utlandsresande och väljer att stanna hemma. Under de senaste åren har inhemsk turism ökat mycket starkt och en svag krona i kombination med flygskam och trender som hemester och svemester har lett till att fler svenskar tittar mot upplevelser och avkoppling i Sverige. När vi nu har ett kraftigt börsfall och virusepidemi förstärks drivkrafterna att hitta inhemska semesteralternativ.

Nu är tiden att bli bäst på att skapa svenskarnas drömsemester

Men även en kraftigt ökad inhemsk turism kan sannolikt inte kompensera för nedgången bland den internationella andelen besökare. Internationella besökare spenderar mer pengar, bor i större utsträckning på hotell och nyttjar fler upplevelser. Så givet situationen kommer det kommande året bli mycket tufft för många i branschen, men det finns också möjligheter att bli ännu bättre på att knipa andelar av den växande inhemska kakan.

Det är nu det finns möjligheter att utveckla tjänsterna kring sin camping, jobba med paketeringen av upplevelser i naturen. Bygga kunskap om upplevelserna bortom de stora turistmagneterna. Det är nu vi kan fokusera på att få de små destinationerna att växa. Autencitet och genuina upplevelser står högt på agendan för många. Och är det något vi har gott om i Sverige så är det det. Koppla samman verksamheterna på din plats och enas under ett gemensamt namn, eller varumärke om du så vill. Enas om vad ni är bäst på och för vem. Och kommunicera kommunicera kommunicera. Tänk på att din vardag är exotisk för många.

3 visningar0 kommentarer